Tourenwoche Gran Paradiso (Hüttentour)

Sonntag, 11. April 2021 bis Freitag, 16. April 2021